Občina Ankaran

Kupi abonma

Nakup abonmaja omogoča parkiranje na javnih parkiriščih, skladno z označbami. Abonma ne zagotavlja prostega parkirnega mesta.

Vrste parkirnih abonmajev

Abonma A lahko pridobi vsak občan občine Ankaran, ki ima v občini Ankaran stalno prebivališče, in sicer za katerikoli osebni avtomobil, katerega lastnik je oziroma ga ima uradno v uporabi. Za pridobitev abonmaja A je potrebno oddati vlogo. Obvezna priloga vloge je kopija prometnega dovoljenja.

Vlagatelj lahko ob izpolnjevanju vseh navedenih pogojev pridobi več abonmajev A, za vsako vozilo svojega. Abonma A velja 365 dni od dneva pridobitve.

Abonma B lahko kupi vsak in je praviloma namenjen osebam, ki so pogosti obiskovalci občine Ankaran. Pogoj za nakup je veljavno prometno dovoljenje. Vlagatelj lahko ob izpolnjevanju vseh navedenih pogojev pridobi več abonmajev B, za vsako vozilo svojega. Abonma B velja 365 dni od dneva nakupa.

Abonma C lahko kupi vsak in je praviloma namenjen osebam, ki so občasni obiskovalci občine Ankaran. Pogoj za nakup je veljavno prometno dovoljenje. Vlagatelj lahko ob izpolnjevanju vseh navedenih pogojev pridobi več abonmajev C, za vsako vozilo svojega. Abonma C velja 30 dni od dneva nakupa.

Abonma D lahko pridobi vsaka oseba, ki nima stalnega prebivališča v občini Ankaran, vendar v občini Ankaran opravlja delo pri delodajalcu z registriranim sedežem, podružnico ali enoto v občini Ankaran, za katerikoli osebni avtomobil, katerega lastnik je oziroma ga ima uradno v uporabi. Za pridobitev abonmaja D je potrebno oddati vlogo. Obvezna priloga vloge je kopija prometnega dovoljenja in potrdilo delodajalca o sklenjenem delovnem razmerju.

Vlagatelj lahko ob izpolnjevanju vseh navedenih pogojev pridobi več abonmajev D, za vsako vozilo svojega. Abonma D velja 365 dni od dneva nakupa.

Abonma G lahko pridobi samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki ima registriran sedež ali podružnico ali enoto v občini Ankaran in je registrirana v Registru nastanitvenih obratov ter ima v obdobju oddaje vloge za abonma v registru nastanitvenih obratov status »aktiven« in oddaja največ 5 nedeljivih enot, pri čemer velja za eno nedeljivo enoto apartma, soba ali hiša, ki se oddaja kot ena enota oziroma kot najemna celota. Za pridobitev abonmaja G je potrebno oddati vlogo. Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti izpis iz AJPESA, navesti želeno število abonmajev, in sicer največ toliko, kolikor ima turističnih enot.

Abonma G velja 365 dni od dneva nakupa in ga je možno pridobiti le v elektronski obliki z aplikacijo Easypark.

Abonma A ali D upravičenec lahko pridobi tako, da izpolni elektronsko vlogo z obveznimi prilogami (glej spodaj). Z odobritvijo vloge upravičenec prejme navodila za nakup in aktivacijo abonmaja v sistemu Easypark. Plačilo se lahko izvede s kreditno kartico ali s sistemom Paypal.

Abonmaja B in C sta prosto dostopna z aplikacijo Easypark, vloga ni potrebna.

Abonma G je možno pridobiti z oddajo vloge v elektronski ali fizični obliki. Aktivirati ga je možno le z aplikacijo EasyPark.

Nakup abonmajev lahko opravite na prodajnem mestu upravljavca v prostorih TIC Ankaran tudi osebno, in sicer ob ponedeljkih in petkih med 9. in 12. uro, ter ob sredah med 9. in 12. uro in 14. in 17. uro. S seboj imejte izpolnjeno vlogo s pripadajočimi obveznimi prilogami (glej spodaj). Možen je nakup z gotovino.

Potrdila:

Vloga za pridobitev / nakup parkirnih abonmajev v občini Ankaran

Prijavi se prek spleta ali pa prenesi obrazec in izpolni v fizični obliki. Prenos

Izberi abonma:

Obvezne priloge abonma D:
- * abonma D: potrdilo delodajalca o sklenjenem delovnem razmerju

Obvezne priloge (samo v primeru oddaje obrazca preko spleta):
- kopija prometnega dovoljenja