Občina Ankaran

Parkirišča v Ankaranu

Plačilo parkirišč

Občina Ankaran prek svojega Režijskega obrata upravlja javna parkirna mesta v občini Ankaran. Skupno upravlja z več kot 556 parkirnimi mesti. Parkirišča so opremljena s tablami, ki opredeljujejo parkirni režim in cenik posameznega parkirišča.

Pred parkiranjem je potrebno vplačati znesek parkirnine glede na želeno dolžino parkiranja, v skladu s cenikom, ki velja na posameznem parkirišču. Dokazilo o plačilu parkirnine je parkirni listek, razen v primeru uporabe storitev »SMS parkiranje« ali aplikacije »EasyPark«, ko se plačilo zabeleži v nadzorni sistem Občine Ankaran. V primeru stalnega prebivališča ali daljšega bivanja v občini so za nakup na voljo tudi abonmaji.

Seznam parkirišč

Parkirni režim

Bus

Avto: 73 parkirnih mest
Bus: 3 parkirna mesta

Parkirni režim

Avto: 136 parkirnih mest

Parkirni režim

Avto: 26 parkirnih mest

Parkirni režim

Avto: 33 parkirnih mest

Parkirni režim

Avto: 140 parkirnih mest

Parkirni režim

97 parkirnih mest

Parkirni režim

Bus

Avto: 51 parkirnih mest
Bus: 3 parkirna mesta